Photo phiên với ChillerTôi phải làm việc trên sách ảnh của tôi, và cho rằng, tôi đã yêu em trai của tôi, Chiller, một nhiếp ảnh gia talentuous và một người bạn rất thân của tôi! Tôi không nhận ra tôi sau khi ông cho thấy công trình của mình! Nhưng đó là tôi, không phải là Xi của hằng ngày, nhưng siêu mẫu của Xi những người muốn chinh phục thế giới (trong chế độ!). Bạn có thích điều đó không?

6 comments:

KOI FISH said...

very great shots! I love your dress Xi!

Louloute said...

tu as un corps de reve et des jambes magnifiques !!!

Kevin Lomax said...

Beautiful pics and you are a very beautiful woman!

KHIN ON said...

Bạn là một người phụ nữ trẻ đẹp, Xi, được yêu thương nhiều hơn.

LyNa said...

awesome! ya pictaz rocks Xi!

ThE JaDaVErSE said...

great legs! I like your pictures!