Xi trong đêm


What do you think about this kind of photography? It's fashion stuff for my book, I hope it's original and pro...

5 comments:

aimay. said...

hi xi! Im aimay :) I happened to pass ur blog and thought i might say hi! :)

Aurélie said...

A pretty pic, i like.

KHIN ON said...

Tôi nghĩ rằng bạn là hoàn toàn đẹp và rực rỡ, cũng như, chỉ có tinh vi tự nhiên.

LyNa said...

it's totaly weirdo!

ThE JaDaVErSE said...

it's original, pro and beautiful!